Renta Corporación
CA ES EN

COM HO FEM

Per tal de diversificar al màxim l'ajuda social, Fundación Renta Corporación ha col·laborat al llarg del temps amb diverses entitats, i ha centrat les intervencions i els recursos en els nostres 6 àmbits d'actuació. La Fundació també pot atendre qualsevol projecte en un altre àmbit de treball, sempre que la seva finalitat social estigui justificada.

Criteris de selecció de projectes i aportacions realitzades

Per a la selecció dels projectes, s'han tingut en compte bàsicament tres grans punts:

  • La confiança contrastada en la institució benèfica.
  • Els beneficiaris: infància, malalts, dones maltractades, col·lectius desfavorits…
  • La idoneïtat: es financen aquells projectes que tinguin un component social i humanitari clar. Sempre hem mostrat una sensibilitat especial envers els projectes urgents de primera necessitat.