Renta Corporación
CA ES EN

EL NOSTRE COMPROMÍS

Fundación Renta Corporación és l'expressió del compromís social que Renta Corporación ha adquirit i manté amb la societat i amb els col·lectius més desafavorits. 

Des de la seva creació, el 27 d'octubre de 1999, la Fundació ha col·laborat amb multitud d'entitats i organitzacions no governamentals sense ànim de lucre, que tenen com a meta comuna incidir, mitjançant l'ajuda social, en els problemes més greus que colpegen la nostra societat.

L'abril de l'any 2006, coincidint amb la sortida a borsa de Renta Corporación, UNICEF i INTERMÓN es van veure beneficiades  amb la venda d'una part de les accions de Renta Corporación rebudes per donació 3 anys abans.

Durant el 2010 i el 2011, la Fundació es va veure obligada a interrompre la seva activitat a causa de l'important descens de les seves fonts d'ingressos principals, estretament vinculades amb Renta Corporación, empresa del sector immobiliari molt afectada per la crisi econòmica.

L'any 2013, i fins a l'actualitat, la Fundació va reiniciar la seva activitat de mica en mica. 

Des de la seva creació i fins a dia d'avui, la Fundació ha col-laborat en més de 950 projectes.

EL NOSTRE TREBALL DES DEL 1999

++950

Projectes417

Organitzacions 


LA NOSTRA HISTÒRIA

Més de 20 anys ajudant els
més desafavorits

Des d'aquesta pàgina podràs comprovar tots els passos que la Fundació ha donat des de la seva creació fins ara.
El resultat ha estat la participació en projectes de característiques molt diferents, tant pel que fa al beneficiari com al tipus de col·laboració proporcionada. 


Accedeix

EL NOSTRE ÀMBIT D'ACTUACIÓ

Projectes desenvolupats en més de 40 països


Accedeix

ELS NOSTRES PROJECTES