Renta Corporación
CA ES EN

QUI SOM

El patronat de Fundación Renta Corporación està integrat per persones altament compromeses amb el projecte.

COMPOSICIÓ DEL PATRONAT

Presidenta Cristina Orpinell Kristjansdottir
Vicepresident Luis Hernández de Cabanyes
Vocal Elena Hernández de Cabanyes
Vocal David Vila Balta
Secretària Alicia Lacarta Antiga